Lange adem.

Goed werk heeft tijd nodig. 

 

Het is al lang stil geweest. Maar we hebben zeker niet stil gezeten. Op dit moment is het schip deels schoongemaakt en aangepast en zijn we met de gemeente aan het bekijken hoe we het schip kunnen laten zinken.  Daarnaast zijn we met de vergunningen aan de slag. Helaas gaat dit niet altijd zonder slag of stoot. We doen ons best om dit allemaal in goede banen te leiden en rond te krijgen.  Dit vraagt soms meer tijd dan dat we zouden wensen. Het is ook  niet altijd duidelijk welke wegen er bewandeld moeten worden. Samen met de NOB proberen we hier invulling aan te geven.   

 

Mocht je vragen hebben of willen helpen laat het weten.