Doelstelling en resultaat

De stichting onderwaterrecreatie Cuijk (ORC) heeft als doelstellingen het onderwaterleven en de duiksport te bevorderen. De ervaring van de duikers uit de regio leert dat scheepswrakjes en andere objecten onder water steeds de plaatsten zijn waar het onderwaterleven zich concentreert en daarmee interessante plekken zijn om te gaan duiken.

 

Hoofddoelstelling van het project is het creëren van een uniek, openbaar toegankelijk kunstmatig (scheeps)rif ter bevordering van het onderwaterleven en hiermee een extra interessant duikobject te creëren voor duikers, door het afzinken van een boot- of scheepswrak(je) in de Kraaijenbergse plas.

subdoelstellingen zijn:

  • Het versterken van het ecosysteem en de natuur. Het afzinken van een schip beoogt een plaatselijke versterking van natuurwaarden.
  • Daarnaast kan een kunstrif bescherming bieden voor opgroeiende vis (kraamkamerfunctie).
  • Het inzichtelijk maken van de onderwaternatuur voor niet-duikers. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door middel van webcams (hiervoor is betrokkenheid van commerciële partijen waarschijnlijk noodzakelijk) of door middel van beschrijvende borden langs de waterkant. (Op deze borden kan  aan publiek of scholen worden uitgelegd, waar de duikers naartoe duiken en wat daar te zien is en wat de functie is in de natuur): het verbeteren van de infrastructuur onder water in de directe nabijheid van het afgezonken object.
  • Het verbeteren en verduidelijken van alle waterrecreatie in de Kraaijenbergse plassen. Het is voor duikers duidelijk waar gedoken mag worden. Het is voor scheepsvaart duidelijker waar zij rekening dienen te houden met duikers onder water. Het is voor handhavers eenvoudiger om aan een ieder de situatie uit te leggen en verordeningen te handhaven.
  • Het bevorderen van opleidingsmogelijkheden voor de duiksport en het profesioneel duiken en waterredden van de hupdiensten  in en om de Kraaijenbergse plassen.

 

Download
Plannen onderwaterrecreatie
Onderwater recreatie Cuijk Duikobject.pd
Adobe Acrobat document 618.4 KB